Nowy skład osobowy Zespołu Interdyscyplinarnego powołany Zarządzeniem Wójta Gminy Garwolin

Zarządzeniem z dnia 11 stycznia 2017 roku Wójt Gminy Garwolin powołał Gminny Zespół Interdyscyplinarny w składzie:

 1. Jolanta Banaszek – Pedagog szkolny Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Woli Rębkowskiej,
 2. Dorota Bogusz – Starszy pracownik socjalny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Garwolinie,
 3. Anna Czajka-Popińska – Nauczyciel, pedagog Zespołu Szkół w Michałówce,
 4. Beata Juszczak – Kurator zawodowy Sądu Rejonowego w Garwolinie,
 5. Danuta Kalinowska – Asystent ds. Profilaktyki Społecznej, Patologii i Przestępczości Nieletnich Komendy Powiatowej Policji w Garwolinie,
 6. Joanna Kasprzak – Pedagog szkolny Publicznej Szkoły Podstawowej w Wilkowyi
 7. Tomasz Krawczyk – Inspektor BHP Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Garwolinie,
 8. Iwona Pluta – Członek Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych    w Garwolinie,
 9. Małgorzata Płońska-Krajewska – Pedagog szkolny Zespołu Szkół w Rudzie Talubskiej,
 10. Jolanta Pyza – Nauczyciel Publicznej Szkoły Podstawowej w Woli Władysławowskiej,
 11. Teresa Tobiasz – Pedagog szkolny Szkoły Podstawowej w Rębkowie
 12. Monika Zawadzka – Nauczyciel Publicznego Gimnazjum w Woli Rębkowskiej,
 13. Anna Zięba – Prezes Zarządu Stowarzyszenia „Pomocna Dłoń”.

SPRAWOZDANIE Z TRZYLETNIEJ DZIAŁALNOŚCI ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO DS. PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE W GMINIE GARWOLIN

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie powołany został 28 grudnia 2011r. Zarządzeniem Wójta Gminy Garwolin, oraz na podstawie Uchwały Nr VI/51/2011 Rady Gminy Garwolin z dnia 23 września 2011r. W skład 14 osobowego Zespołu wchodzą przedstawiciele instytucji działających na rzecz dziecka i rodziny z terenu gminy Garwolin: m.in. przedstawiciele Szkół Podstawowych, oraz Zespołów Szkół i Gimnazjum, Policji, Sądu Rejonowego w Garwolinie, Służby Zdrowia, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Stowarzyszenia Pozarządowego.

Czytaj więcej SPRAWOZDANIE Z TRZYLETNIEJ DZIAŁALNOŚCI ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO DS. PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE W GMINIE GARWOLIN

Pomoc dla osób pokrzywdzonych przestępstwem oraz członków ich rodzin

Informujemy o możliwości otrzymania przez osoby pokrzywdzone przestępstwem, oraz członków ich rodzin bezpłatnej pomocy udzielanej przez następujące organizacje i podmioty pozarządowe na terenie województwa mazowieckiego: Fundacja Dzieci Niczyje Centrum Pomocy Dzieciom „Mazowiecka”; Instytut Psychologii Zdrowia Polskiego  Towarzystwa Psychologicznego; Fundacja Centrum Praw Kobiet z Warszawy.

Czytaj więcej Pomoc dla osób pokrzywdzonych przestępstwem oraz członków ich rodzin

Sprawozdanie z działalności Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie za rok 2013

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie powołany został 28 grudnia 2011r. Zarządzeniem Wójta Gminy Garwolin, oraz na podstawie Uchwały Nr VI/51/2011 Rady Gminy Garwolin z dnia 23 września 2011r. W skład Zespołu wchodzą przedstawiciele instytucji działających na rzecz dziecka i rodziny z terenu gminy Garwolin: m.in. przedstawiciele Szkół Podstawowych, oraz Zespołów Szkół i Gimnazjum, Policji, Sądu Rejonowego w Garwolinie, Służby Zdrowia, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Stowarzyszenia Pozarządowego.

Program działania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego wyznaczony jest na lata 2013 – 2018. Głównym jego celem jest zmniejszenie skali zjawiska przemocy w rodzinie, oraz stworzenie jednolitego, profesjonalnego systemu interwencji i wsparcia osób zagrożonych bądź uwikłanych w przemoc w rodzinie. Obejmuje systematyczne zbieranie informacji na temat rozmiarów zjawiska przemocy w rodzinie oraz organizowanie akcji informacyjno-edukacyjnych dotyczących przemocy w rodzinie. Ważnym elementem jest świadczenie pomocy psychologicznej, terapeutycznej i prawnej osobom uwikłanym w przemoc domową, oraz w problemy współistniejące. Źródłem finansowania jest budżet gminy Garwolin, a obsługą administracyjno-organizacyjną zajmuje się Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

Czytaj więcej Sprawozdanie z działalności Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie za rok 2013

Konkurs „Rodzina bez Przemocy” rozstrzygnięty

W dniu 7 listopada o godzinie 12.30 w Urzędzie Gminy Garwolin zebrała się Komisja Konkursowa, która wyłoniła laureatów Konkursu „Rodzina bez Przemocy”. Napłynęły 24 prace, z czego 2 niespełniające warunków formalnych.

Skład Komisji przedstawiał się następująco:

 • Iwona Pluta – Przewodnicząca Komisji;
 • Martyna Karaś – Zastępca Przewodniczącej Komisji;
 • Kinga Smak – Członek Komisji;
 • Izabela Miętus – Członek Komisji.

Czytaj więcej Konkurs „Rodzina bez Przemocy” rozstrzygnięty

Sprawozdanie z Powiatowego Sympozjum

W dniu 28 października 2013r. w sali konferencyjnej Centrum Sportu i Kultury w Garwolinie odbyło się Powiatowe Sympozjum dotyczące przemocy w rodzinie pod nazwą „Przemoc i nadużycia – dialog o bolesnych problemach rodzinnych i nie tyko”. W spotkaniu wzięli udział przedstawicie stowarzyszeń, pracowni psychologicznych i jednostek, które na co dzień zajmują się tym problemem. Miało ono na celu pogłębienie wiedzy z zakresu skutecznych metod przeciwdziałania przemocy, programów interwencyjnych oraz kierunków współpracy.

Jako placówka współorganizująca sympozjum jesteśmy bardo zadowoleni z tak dużego zainteresowania i wysokiej frekwencji jaka miała miejsce. Mamy nadzieję, że jest to bardzo dobry początek na dalszą współpracę różnych Instytucji, Służb oraz Organizacji zajmujących się tematyką przemocy w rodzinie w naszym powiecie.

Czytaj więcej Sprawozdanie z Powiatowego Sympozjum

Zaproszenie na Sympozjum – Przemoc w Rodzinie

  Serdecznie zapraszamy na Powiatowe Sympozjum dotyczące przemocy:

„Przemoc i nadużycia – dialog o bolesnych problemach rodzinnych i nie tyko”

28 października 2013        

Garwolin, GOK, ul. Nadwodna 1

Organizatorzy:

 • ASD Anetta Stobiecka – Donicz
 • Pracownia Psychologiczna Gaya
 • Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – Miasta Garwolin
 • Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – Gminy Garwolin
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Garwolinie
 • Zespół Interdyscyplinarny Miasta Garwolina
 • Zespół Interdyscyplinarny Gminy Garwolin
 • Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli          

       Czytaj więcej Zaproszenie na Sympozjum – Przemoc w Rodzinie

Konkurs plastyczny

„Rodzina bez przemocy” – Zespól Interdyscyplinarny wraz z Wójtem Gminy Garwolin zaprasza do udziału w konkursie plastycznym dotyczącym przemocy w rodzinie.

Konkurs jest skierowany do uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjalistów z terenu gminy Garwolin.  Celem, jaki mamy na uwadze, jest dostrzeżenie, przez dzieci oraz młodzież, przemocy w sytuacjach rodzinnych , oraz możliwość wyrażenia własnego zdania na ten temat, jak również stosunku wobec tego rodzaju przemocy i agresji.

Prace będą podzielone na trzy kategorie wiekowe: klasy 1-3, 4-6, oraz gimnazjaliści. W każdej z kategorii wiekowych będzie wyłoniony zwycięzca, dla którego przewidziane są nagrody oraz dyplomy ufundowane przez organizatorów.

Prace prosimy składać osobiście lub nadsyłać na adres Urzędu Gminy Garwolin  ul. Mazowiecka 16, 08-400 Garwolin Pokój 205, do dnia 25 października 2013r., wcześniejsze nadesłanie prac niż jest to ujęte w regulaminie, pozwoli wystawić je podczas Powiatowego Sympozjum – Przemoc w Rodzinie szerszej publiczności.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE

Czytaj więcej Konkurs plastyczny